Kurs osnovnih principa u argentinskom tangu!

Od petka 6. februara pa sve do 2. marta KURS APSOLUTNO BAZIČNIH PRICIPA iz argentinskog tanga.
Obrađivaćemo sledeće teme:

ZAGRLJAJ- odnos u zagraljaju, funkcija “push-pull” u obe ruke, dinamika zagrljaja i dinamika tela, adaptacija u zagraljaju…
Ova tema ima za cilj da vam omogući lagan i u udoban zagraljaj koji podržava vašu osu a samim tim i vas čini stablinijim.

OSA – kako je osvestiti kroz celo telo, promena nagiba ose, uzemljenje…
Shvatanje balansa – projekcija/povezanosti težišta i poda

DISOCIJACIJA – rotaciona, vertikalna…
Osnovni principi u pravolinijskom kretanju kao i kod pivota i rotacije.

BALANS U KORAKU – osnovni motorički principi.
Metrički podeljen korak u faze. Povezivanje OSE, ZAGRLJAJA i KORAKA.

KORAČANJE- inicijacija koraka i osnovna tehnika koraka u napred, u nazad i u stranu…
Korak kao osnovni element plesa. Dinamika i dužina koraka, vođenje i praćenje.

Seminari su namenjeni za sve nivoe tango plesač-a/ica uključujući i apsolutne početnike.
Odmah nakon ovog seminara od marta meseca nastavićemo sa primenom osnovnih principa u bazičnim koracima/figurama argentinskog tanga…

Težina vežbi i figura na svakom času će biti od lakših ga težim.

Cena za 8 vezanih časova je 2600 dinara. Cena pojedniačnog seminara je 400 dinara/osobi.

Obavezno je prijavljivanjeputem emaila tango.session@gmail.com ili preko OVOG FORMULARA
U prijavi obavezno navedite i ime i kontakt telefon.

Za sva pitanja i detaljne informacije možete nam pisati na gore navedene mailove ili pozvati telefon 063 773 7780.

Broj mesta je ograničen. Čekamo baš Vas!

LOKACIJA I TERMINI: DKC Majdan, Kozjačka 3-5, Sala 8
Ponedeljak i Petak 20.30-22.00